Kontakt : +48 735 035 418

Hasła brandingowe (hasła firm)

To hasło „przyklejone” do nazwy firmy, marki, czy produktu. Nazwa firmy i hasło brandingowe (claim firmy) często występują obok siebie w logotypach. Hasło to jest uzupełnieniem informacji znajdujących się w nazwie, jak również komunikatu wizualnego z logotypu. Hasło brandingowe ma za zadanie przekonać klienta do firmy. Zwykle używane jest ono przez długie lata. Wraz z ewolucją firmy jak i zmianą potrzeb klientów, z czasem może się zdezaktualizować, wtedy warto rozważyć jego zmianę, by mogło skutecznie zachęcać klientów.